GALERIA

Kreatywna lekcja języka niemieckiego

Kreatywna lekcja języka niemieckiego
„ Mittagessen im Restaurant/ Obiad w restauracji”
 
     Pod koniec stycznia uczniowie klas siódmych w ramach zajęć z języka niemieckiego zaprezentowali swoje umiejętności językowe. Odegrali często spotykane scenki w restauracji. Składali i przyjmowali zamówienia stosując
w zdaniach formę möchte… oraz rzeczowniki złożone. Dodatkowo siódmoklasiści przygotowali karty dań (die Speisekarten) i zaaranżowali salę lekcyjną, aby jak najlepiej odtworzyć panujący klimat w restauracji.
     Wszyscy uczniowie chętnie i  aktywnie uczestniczyli w zajęciach, odpowiadała im taka forma zajęć, zyskali bowiem nowe możliwości wypowiedzi i zrealizowali własne intencje komunikacyjne.
      
Fotorelacja z lekcji.
Skip to content