STOŁÓWKA

CENY OBIADÓW

Obiad uczniowski:
– w abonamencie miesięcznym 14,00 zł
– II danie 13,00 zł
– zupa 6,00 zł
Obiady uczniowskie wykupowane sporadycznie:
– zupa i II danie 15,00 zł
– II danie 14,00 zł
– zupa 6,00 zł
Obiady dla dorosłych:
– zupa i II danie 18 zł
– II danie 17 zł
– zupa 7 zł
– z dowozem 20 zł
Płatności realizujemy do 10 dnia każdego miesiąca, płatne „z góry”.
– przelewem: 33861900060060060008660001 Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niepołomicach Ul. Piękna 2 32-005 Niepołomice
– gotówką w stołówkach szkolnych
Nieobecności dzieci na obiadach prosimy zgłaszać pod wyżej wymieniony numer telefonu
606 194 468 do godz.8:30 danego dnia.
Każda zgłoszona nieobecność ucznia, będzie odliczana w następnym miesiącu.
FACEBOOK:  KolpingNiepolomice
   (Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Szkole Podstawowej w Niepołomicach)
Skip to content