JĘZYKI OBCE

JĘZYKI OBCE

Mazurkiewicz Anna – język angielski ,wychowawca klasy 8a

Ligas Magdalena- język angielski

Drzewiczuk Dorota- język angielski

Bukowiec Helena- język niemiecki