WZORY DRUKÓW DO PODRANIA

Zwolnienie, usprawiedliwienie
Karta zapisu ucznia do klasy 2-8
Karta zapisu do świetlicy
Rezygnacja WDŻ
Upoważnienie do odbioru dziecka
Oświadczenie w sprawie uczęszczania na religie/etykę
Zgoda na zajęcia dodatkowe
Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji

Informacja opłacie za duplikat legitymacji :

Duplikat legitymacji – opłata skarbowa 9,00

Nr konta Szkoły Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach, ul. Szkolna 3, 32-005 Niepołomice

83 8619 0006 0060 0632 0090 0001

W treści przelewu należy napisać:                 opłata za duplikat legitymacji szkolnej oraz imię i nazwisko ucznia