WZORY DRUKÓW DO PODRANIA

Zwolnienie, usprawiedliwienie
Karta zapisu ucznia do klasy 2-8
Rezygnacja WDŻ
Upoważnienie do odbioru dziecka- cały rok
Upoważnienie do odbioru dziecka- jednorazowo
Upoważnienie do odbioru dziecka – osoba  niepełnoletnia
Zgoda na zajęcia dodatkowe
Oświadczenie w sprawie uczęszczania na religie/etykę
Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu
Wniosek o dowóz
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji
Informacja o opłacie za duplikat legitymacji :
Duplikat legitymacji – opłata skarbowa 9,00
Nr konta Szkoły Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach, ul. Szkolna 3, 32-005 Niepołomice
83 8619 0006 0060 0632 0090 0001
W treści przelewu należy napisać:   
 opłata za duplikat legitymacji szkolnej oraz imię i nazwisko ucznia
 
Skip to content