ŚWIETLICA

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Upoważnienie do odbioru dziecka – cały rok
Upoważnienie do odbioru dziecka – jednorazowo
Zgoda na samodzielny powrót
Upoważnienie do odbioru dziecka – osoba  niepełnoletnia
Plan pracy świetlicy
Regulamin świetlicy
obowiązuje od 1.03.2024r.!!!
Dzienny plan zajęć świetlicy szkolnej
7.00 – 9.50

*Schodzenie się dzieci
* Dowolne gry i zabawy dzieci (gry planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie obrazków, ilustracji i rysowanie na tematy dowolne itp.
 *Posiłek dzieci, które nie zdążyły zjeść śniadania w domu
* Rozmowy indywidualne
* Gry i zabawy ruchowe, słuchanie muzyki, karaoke, tańce integracyjne, pląsy, zabawy malowanie, zabawy rozwijające twórcza aktywność dziecka

11.30 – 13.30

 *Schodzenie się dzieci po lekcjach
 *Przygotowanie do obiadu (mycie rąk) obiad, drugie śniadanie dla dzieci, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, odpoczynek poobiedni, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
* Relaksacja
* Indywidualne gry, zabawy wg zainteresowań dziecka
* Rozmowy, pogadanki z dziećmi Kolorowanie malowanek
 *Zabawy integracyjne

13.30-14.30

 *Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i profilaktyczne – zajęcia opracowane o tygodniowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczy związany z życiem codzienny, ważnymi wydarzeniami i rocznicami historycznymi, kalendarzem roku szkolnego, porami roku, zainteresowaniami uczniów itp.: zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze, literackie, teatralne, sportowe, przyrodnicze, programy i filmy edukacyjne.
 *Zabawy okolicznościowe, inscenizacyjne, konkursy
* Gry i zabawy na boisku szkolnym (zwłaszcza w okresie wiosny i lata)
* Odrabianie lekcji wg uznania uczniów

14.30-15.30

* Odrabianie lekcji, praca z podręcznikiem, ciche czytanie
* Zajęcia rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem zabaw na świeżym powietrzu lub hali sportowej
* Oglądanie filmów edukacyjnych

15.30-16.30

 *Gry i zabawy ze śpiewem, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające aktywność twórczą, gry dydaktyczne, dowolne zabawy.

16.30-17.00

* Relaks przy muzyce, odpoczynek
* Prace porządkowe i społeczno użyteczne – segregowanie klocków, kompletowanie gier planszowych, sklejanie opakowań, układanie zabawek, ustawianie stołków i krzeseł, rozchodzenie się dzieci do domów, indywidualne rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Skip to content