PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

Kołodziej Magdalena- język polski, wychowawca klasy 4a

Kopczyńska-Kopeć Joanna – muzyka, technika, wychowawca klasy 5b

Zając Tomasz – historia, WOS,wychowawca klasy 6a

Kochańska Dominika – język polski ,wychowawca klasy  6b

Głowacka Dorota – język polski ,doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie,wychowawca klasy 7b

Lis Magdalena- plastyka