PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

 
Lis Magdalena- plastyka,wychowawca klasy 4d
Kołodziej Magdalena- język polski, wychowawca klasy 5a
Kopczyńska-Kopeć Joanna – muzyka, technika, wychowawca klasy 6b
Zając Tomasz – historia, WOS,wychowawca klasy 7a
Kochańska Dominika – język polski ,wychowawca klasy  7b
Głowacka Dorota – język polski ,doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie,wychowawca klasy 8b
Michalska Krystyna – język polski