SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Przewodniczący –  Wiktor Rogala 7B
2. Zastępca Przewodniczącego – Krystian Kokoszka kl.7A
3. Skarbnik- Jakub Mrożek kl.6A
4. Członkowie Zarządu Zuzanna Bara 5A oraz Zofia Nabagło 4C