STATUT

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach