O NAS

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Wykorzystuje zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosuje metody nauczania i wychowania pozwalające uczniowi rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje.
Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Szkoła dąży do tego, aby uczniowie byli świadomi własnego pochodzenia, odczuwali dumę z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej “małej ojczyzny”, szanowali kulturę i tradycję. Szczególnie dba o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.
Skip to content