REKRUTACJA

REKRUTACJA 2023/2024
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza  Kościuszki
Ogłasza  nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
w roku szkolnym 2023/2024
Zapisy  trwają od dnia 2 marca 2022 do dnia 17 marca 2023
Informujemy, że ze względu na znaczący wzrost liczby uczniów Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki będzie w roku szkolnym 2023/2024 pracować w systemie dwuzmianowości
Druki dotyczące rekrutacji można pobrać
– ze strony internetowej  szkoły  zakładka SZKOŁA – REKRUTACJA
–  w sekretariacie uczniowskim szkoły
Druki należy składać w wersji papierowej w sekretariacie uczniowskim szkoły
 w  godzinach:
  poniedziałek   7- 17.00
  wtorek  7-16.00
  środa  7- 16.00
  czwartek   7- 16.00
  piątek   7- 14.40
 Przy zapisie prosimy posiadać akt urodzenia dziecka
/do wglądu/
 w razie pytań kontakt telefoniczny 12 281 11 54
osoba do kontaktu –  Monika Bartoszek sekretariat uczniowski
Regulamin rekrutacji
Regulamin Rekrutacji SP 1 im. Tadeusza Kościuszki _rok_2023 2024
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach – obwód szkolny ulice
Szkola-Podstawowa-nr 1-im.Tadeusza-Kosciuszki-w-Niepolomicach-obwod-szkolny-ulice
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego/klasa pierwsza/
w roku szkolnym 2023/2024
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego klasa pierwsza rok szkolny 2023 2024
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego/odziały przedszkolne / w roku szkolnym 2023/2024
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny rok szkolny 2023 2024
Główna klauzula rekrutacyjna
Główna klauzula rekrutacyjna
Klauzula/uczeń/rodzic/opiekun
klauzula uczeń, rodzic, opiekun
Klauzula wizerunek – Internet
klauzula wizerunek
1.Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
– Harmonogram
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny rok szkolny 2023 2024
– Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-oddziału-przedszkolnego
– Załączniki
zaświadczenie o zatrudnieniu
potwierdzenie woli
wniosek dowóz
2.Rekrutacja do klasy pierwszej w obwodzie szkoły
– Harmonogram
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego klasa pierwsza rok szkolny 2023 2024
– Karta zapisu do klasy pierwszej/uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły
Karta-zapisu-do-klasy-pierwszej
wniosek dowóz
3.Rekrutacja do klasy pierwszej poza obwodem szkoły
-Harmonogram
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego klasa pierwsza rok szkolny 2023 2024
-Wniosek do klasy pierwszej/uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły/
oświadczenie
Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-zamieszkałego-poza-obwodem-szkoły-do-klasy-pierwszej
wniosek dowóz
Procedura odwoławcza
Procedura odwoławcza
Wnioski niekompletne i niepodpisane przez obojga rodziców nie będą rozpatrywane.
Skip to content