REKRUTACJA

REKRUTACJA 2021/2022

Wnioski, karty zapisu proszę składać w wersji papierowej do urny umieszczonej w szkole w strefie rodzic, urna ta pozostaje pod nadzorem pracownika szkoły.

Nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach

Druki dotyczące rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły.

Wszelkie informacje udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 7:15-15:15

kontakt telefoniczny: 12 281 11 54

Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji SP1 im T.Kościuszki _rok_2021_2022

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach – obwód szkolny ulice

Szkoła Podstawowa nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach – obwód szkolny ulice

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego/klasa pierwsza/

w roku szkolnym 2021/2022

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego klasa pierwsza rok szkolny 2021-2022

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego/odziały przedszkolne / w roku szkolnym 2021/2022

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny rok szkolny 2021-2022

Główna klauzula rekrutacyjna

Główna klauzula rekrutacyjna

Klauzula/uczeń/rodzic/opiekun

klauzula uczeń, rodzic, opiekun

Klauzula wizerunek – Internet

klauzula wizerunek

1.Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

– Harmonogram

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny rok szkolny 2021-2022

– Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-oddziału-przedszkolnego-ul.-Szkolna

– Załączniki

Załączniki-oddział-przedszkolny

2.Rekrutacja do klasy pierwszej w obwodzie szkoły

– Harmonogram

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego klasa pierwsza rok szkolny 2021-2022

– Karta zapisu do klasy pierwszej/uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły

Karta-zapisu-do-klasy-pierwszej-ul.-Szkolna-1

3.Rekrutacja do klasy pierwszej poza obwodem szkoły

-Harmonogram

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego klasa pierwsza rok szkolny 2021-2022

-Wniosek do klasy pierwszej/uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły/

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-zamieszkałego-poza-obwodem-szkoły-do-klasy-pierwszej-ul.-Szkolna

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

Wnioski niekompletne i niepodpisane przez obojga rodziców nie będą rozpatrywane.