Wzór zwolnienia/usprawiedliwenia

zwolnienie, usprawiedliwienie – wzór