WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2

W związku z obecną sytuacją, spowodowaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować się z:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach,
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
Dyżur odbywa się w dni powszednie w godz. 15:00 – 17:00
Kontakt z psychologiem pod numerem telefonu:
Ewa Siatka – tel. 509 233 534
Dariusz Siatka – tel. 502 985 849

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Wieliczce
ul. Wincentego Pola 20a, 32-020 Wieliczka
Dyżur telefoniczny w dni powszednie w godz. 8:00 – 20:00
tel. 505 006 665
W zależności od problemu pomocą mogą być objęci wszyscy członkowie rodziny.
Nie jest wymagane skierowanie.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce
ul. Niepołomska 26c, 32-020 Wieliczka
W okresie zawieszenia zajęć w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                 w Wieliczce trwają dyżury telefoniczne, od poniedziałku do piątku,                                           w godzinach 9:00-13:00, w trakcie których pracownicy Poradni udzielają wsparcia               w sytuacjach nagłych i kryzysowych.

Kontakt z Poradnią, tel. 12 250 07 73 lub 664 412 817
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Siedziba Centrum ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka
Punkt Interwencji Kryzysowej: ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka
Dyżur telefoniczny tel. w dni powszednie w godz. 7:30 – 15:30
tel. 730-201-771

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków
Całodobowy numer : 12 421 92 82
lub 502 273 430 w godz. 8:00 – 20:00
Dodatkowe, szczegółowe informacje na stronie OIK.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa
116 111 oraz strona internetowa www.116111.pl
– numer telefonu – bezpłatny, ogólnopolski, anonimowy
Młodzi ludzie znajdą tam wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.