Rekrutacja

W razie pytań podajemy kontakt do szkoły:

sekretariat@sp1niepolomice.pl
kontakt telefoniczny 736 364 963 

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

REKRUTACJA 2020/2021

Nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach

Druki dotyczące rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Wszelkie informacje udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 7:15-15:15

kontakt telefoniczny: 12 281 11 54

Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji SP1 im T.Kościuszki _rok_2020_2021a-1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach – obwód szkolny ulice

Szkoła Podstawowa nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach – obwód szkolny ulice

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego/klasa pierwsza/

w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego klasa pierwsza

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego/odziały przedszkolne /

w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego odziały przedszkolne

Główna klauzula rekrutacyjna

Główna klauzula rekrutacyjna

Klauzula/uczeń/rodzic/opiekun

klauzula uczeń, rodzic, opiekun

Klauzula wizerunek – Internet

klauzula wizerunek

1.Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

– Harmonogram

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oddziały przedszkolne

– Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-oddziału-przedszkolnego-ul.-Szkolna

– Załączniki

Załączniki oddział przedszkolny

2.Rekrutacja do klasy pierwszej

– Harmonogram

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego klasa pierwsza

– Karta zapisu do klasy pierwszej/uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły

Karta-zapisu-do-klasy-pierwszej-ul.-Szkolna-1

3.Rekrutacja do klasy pierwszej

-Harmonogram

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego klasa pierwsza

-Wniosek do klasy pierwszej/uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły/

Wniosek o przyjęcie-dziecka-zamieszkałego-poza-obwodem-szkoły-do-klasy-pierwszej-ul.-Szkolna-załączniki

-oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice

OŚWIADCZENIE

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

Wnioski niekompletne i niepodpisane przez obojga rodziców nie będą rozpatrywane.