Rekrutacja do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 – zostaje przedłużona

 UWAGA !!!

  1. W związku z dniem wolnym przypadającym na 11 czerwca (Boże Ciało) rekrutacja do świetlicy zostaje przedłużona do 20 czerwca 2020 roku.
  2. Dodatkowe objaśnienia do punktu 6 regulaminu świetlicy szkolnej – w związku z niedoprecyzowaniem zdania w punkcie 6 i tym samym niewłaściwą interpretacją zapisu: „Wyjątek stanowią dzieci nowo przyjęte do szkoły. Wówczas rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do świetlicy, powinni złożyć Karty najpóźniej do 5.09. danego roku szkolnego” wyjaśnia się, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci z klas zerowych oddziałów przedszkolnych i z klas pierwszych, które znajdują się na liście dzieci przyjętych do szkoły również powinni oddać kartę zapisu dziecka do świetlicy, jeżeli oczywiście mają potrzebę, by Ich dziecko po zajęciach dydaktycznych uczestniczyło w zajęciach świetlicowych.

Dzieci nowo przyjęte, wg zamysłu autorów regulaminu, to przede wszystkim te, które, np. w ostatniej chwili przeprowadziły się do Niepołomic i należą do obwodu szkoły.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.