REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO PT.„MOTTO NASZEJ SZKOŁY”

KONKURS LITERACKI ZOSTAŁ OGŁOSZONY W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ŚWIĘTA PATRONA NASZEJ SZKOŁY – TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

1.Tematem pracy konkursowej jest napisanie własnego hasła lub rymowanki związanej z patronem naszej szkoły.

2.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach.

3.Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań literacko–językowych wśród uczniów klas 1-3; kultywowanie tradycji szkolnej; rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego; promocja szkoły na zewnątrz.

4.Warunki konkursu: konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3; hasło krótkie, nieprzekraczające 20 słów; podpisane prace (imię, nazwisko i klasa) składamy do wychowawców do 18 III 2021r. (czwartek); przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojej pracy;

5.Kryteria oceny: zgodność prac z tematem; poprawność gramatyczna, ortograficzna i stylistyczna; pomysłowość; oryginalność ujęcia tematu; estetyka wykonania pracy.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!! Serdecznie zapraszamy!!!!

Koordynatorzy:

Agata Lubińska, Edyta Cudak

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.