Numer konta Rady Rodziców

NR KONTA RADY RODZICÓW DO WPŁAT:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

13 1160 2202 0000 0004 7291 1945