Konkurs „Bezpieczne korzystanie z Internetu”

Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu przypadającego dnia 9 lutego, nasza szkoła, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce, organizuje konkurs rysunkowy, do którego zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły.
Regulamin konkursu rysunkowego dla dzieci i młodzieży
„Bezpieczne korzystanie z Internetu”
1. Temat konkursu: „ Bezpieczne korzystanie z Internetu”.
2. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.
3. Czas trwania konkursu od 25.01.2021 r. do 08.02.2021 r..
Prace nadsyłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie. Prace powinny być opisane na odwrocie w następujący sposób: temat konkursu, imię i nazwisko, wiek ucznia, klasa. Prace należy składać u wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa szkolnego.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa– dzieci z klas I-III
II kategoria wiekowa – dzieci i młodzież z klas IV-VII
5. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń płynących z korzystania z Internetu i poznanie sposobów na bezpieczne i wartościowe korzystanie z niego.
6. Format pracy i technika wykonania dowolna.
7. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 9 lutego 2021 roku. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
8. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły /za zgodą rodziców laureatów konkursu/.
9. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna i ostateczna.
10. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
12. Biorąc udział w konkursie uczestnik /rodzic/opiekun potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

W imieniu Komisji Konkursowej – Grażyna Łabuz- Pajdzik, pedagog

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.