Informacja o przebiegu testów sprawnościowych do klas sportowych

MIEJSCE:
Boisko typu Orlik (klasy IV – VI) lub boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą (klasy IV     – VIII)
(Warunki przeprowadzanych testów muszą być jednakowe )


ILOŚĆ TRENERÓW / NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH:
Minimum 3 osoby (testy techniczno – motoryczne), minimum 2 osoby na zespół (gra)

KOLEJNOŚĆ PRÓB:
1. Szybkość,
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca),
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki),
4. Technika specjalna (strzał),
5. Gra:
6. Beep Test.
Szkoła Podstawowa – ocena umiejętności w 4 obszarach: Zaangażowanie w grę w ataku, Zaangażowanie w grę w obronie,
współpraca z kolegami, decyzyjność (podania, strzał, drybling)
HARMONOGRAM PRZEBIEGU PRÓB:
1. Rejestracja kandydatów,
2. Omówienie z kandydatami prób i zasad,
3. Próby 1 – 5, 1 – 6,
4. Przerwa wypoczynkowa (napoje) – minimum 30 minut,
5. Próba 6 – Beep Test,
6. Zakończenie testu, podziękowanie uczestnikom,
7. Podanie wyników testu uczestnikom w określonym przez szkołę terminie.
INFORMACJE OGÓLNE:
– OCENA ZAWODNIKÓW – do oceny próby GRA wymagana jest liczba minimum 2 trenerów/nauczycieli przypadających na 1 zespół (w grach 5×5 / 7×7 / 9×9)
– ROZMIAR I OZNAKOWANIE BRAMEK – przy próbie techniki specjalnej (strzał):
Szkoła podstawowa: klasy VII -VII: Bramka 7,34m x 2,44m.
– PIŁKI – Do prób techniki specjalnej używamy piłek:
a) rozmiar 4 (350 g) – Szkoła Podstawowa IV – VI,
b) rozmiar 5 (450g) – Szkoła Podstawowa VII – VIII,
– BOISKO DO GRY:
a) Klasa Podstawa IV – V
– liczba zawodników 5×5
– boisko o maksymalnych wymiarach 46m x 30m
– bramki: mini bramki (3m x 2m)
b) Klasa Podstawa VI:
– liczba zawodników 7×7
– boisko o maksymalnych wymiarach 60m × 30m
– bramki: mini bramki (5m x 2m)
b) Klasa Podstawa VII – VIII:
– liczba zawodników 9×9
– boisko o maksymalnych wymiarach 70m × szerokość boiska
– bramki: mini bramki (5m x 2m)
PUNKTACJA:
1. Szybkość: Tabela norm
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca obunóż): Tabelka norm
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki): Tabelka norm
4. Technika specjalna (strzał): Dzielimy liczę punktów zdobytych po strzałach przez 4 (obliczamy średnią).
Np. Tomasz Kowalski 9 pkt : 4 = 2,25 – suma punktów 2.
Mateusz Dudek 14 pkt : 4 = 3,5 – suma punktów 4.
5. Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 – 15. Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za każdy element z podanych obszarów.
Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty zdobyte za każdy element – wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez ilość oceniających trenerów / nauczycieli.

Ocena Punktacja
Doskonała 15
Bardzo dobra 12 – 14
Dobra 9 – 11
Przeciętna 6 – 8
Słaba 3 – 5
Bardzo słaba 1 – 21.9. Tabele z normami do zestawu prób sprawności fizycznej do klas o profilu piłkarskim:

PUNKTACJA:

1. Szybkość:
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA
Szkoła podstawowa klasa IV – VI
Ocena Punktacja Czas
20 Bardzo dobra 4,5”<
15 Dobra 4,6” – 5”
10 Przeciętna 5,1” – 5,4”
5 Słaba 5,5” – 5,8”
1 Bardzo słaba >5,9”

Szkoła podstawowa klasa VII – VIII
Ocena Punktacja Czas
20 Bardzo dobra 4,9”<
15 Dobra 5” – 5,2”
10 Przeciętna 5,3” – 5,5”
5 Słaba 5,6” – 5,9”
1 Bardzo słaba >6”

2. Próba mocy (skok w dal obunóż z miejsca):
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA
Szkoła podstawowa klasa IV – VI
Ocena Punktacja Odległość
5 Bardzo dobra 2,01cm +
4 Dobra 185 – 2cm
3 Przeciętna 170 – 184cm
2 Słaba 165 -183cm
1 Bardzo słaba >164cm
Szkoła podstawowa klasa VII – VIII
Ocena Punktacja Odległość
5 Bardzo dobra 225cm+
4 Dobra 224 – 210cm
3 Przeciętna 209 – 185cm
2 Słaba 184 – 172cm
1 Bardzo słaba 171 – 0cm

3. Technika specjalna (prowadzenie piłki):
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA
Szkoła podstawowa klasa IV – VI
Ocena Punktacja Czas
5 Bardzo dobra 15,5”<
4 Dobra 16,6” – 15,6”
3 Przeciętna 17,4” – 16,7”
2 Słaba 18,2” – 17,5”
1 Bardzo słaba >18,3”

Szkoła podstawowa klasa VII – VIII
Ocena Punktacja Czas
5 Bardzo dobra 14” <
4 Dobra 14,1” – 15,1”
3 Przeciętna 15,2” – 16,5”
2 Słaba 16,6” – 17,6”
1 Bardzo słaba >17,7”

4. Technika specjalna (uderzenie piłki do celu):
Dzielimy liczę punktów zdobytych po strzałach przez 4 (obliczamy średnią).
Np. Tomasz Kowalski 9 pkt : 4 = 2,25 – Suma punktów 2.
Mateusz Dudek 14 pkt : 4 = 3,5 – Suma punktów 4.
Szkoła podstawowa klasa VII – VIII
Ocena Punktacja
5 Bardzo dobra
4 Dobra
3 Przeciętna
2 Słaba
1 Bardzo słaba

5. Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 – 15. Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za
każdą z prób z podanych obszarów.
Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty zdobyte za każdy element – wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez ilość oceniających trenerów / nauczycieli.
Szkoła podstawowa
Ocena Punktacja
Doskonała 15
Bardzo dobra 12 – 14
Dobra 9 – 11
Przeciętna 6 – 8
Słaba 3 – 5
Bardzo słaba 1 – 2

6. Beep Test:
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA
Szkoła podstawowa klasa VII – VIII
Ocena Punktacja Chłopcy
(poziom)
Dziewczęta
(poziom)
5 Bardzo dobra >11 >9/3
4 Dobra 10/9 – 9/2 7/5-9/3
3 Przeciętna 9/1 – 8/2 6/2-7/4
2 Słaba 8/1 – 7/2 5/2-6/1
1 Bardzo słaba >7/3 3/6-5/1

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.