Dzień Sportu – rywalizacja klas, uczniów i krajów

Dzień Sportu – rywalizacja klas, uczniów i krajów

Na wielofunkcyjnych boiskach otaczających mury naszej szkoły, 20 czerwca nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Dzień Sportu.
Tradycją wielu placówek, także naszej jest przeprowadzanie konkurencji sportowych, w których rywalizują całe klasy i pojedynczy uczniowie. W piękny, ale bardzo upalny dzień na starcie stanęło wielu.
Zmagania rozpoczęły oddziały klas I – III. W konkurencjach sztafetowych najmłodsi uczniowie musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale przede wszystkim współdziałaniem i współpracą w grupie. To ona ostatecznie przechylała szalę zwycięstwa.
Po ogłoszeniu wyników i dekoracji na starcie stanęły klasy IV – VIII. Tym razem uczniowie rywalizowali indywidualnie i drużynowo. W dwóch kategoriach wiekowych, z podziałem na dziewczęta i chłopców odbył się bieg o Puchar Dyrektora Szkoły. Bieżnia lekkoatletyczna stała się wymarzonym miejscem dla przeprowadzenia tej konkurencji. W dalszych propozycjach dla uczniów, obok biegu znalazły się: zawody Strongman, indywidualny tor zwinnościowo – szybkościowy i rywalizacja drużynowa ringo.
Końcowym akcentem tego dnia był mecz piłki nożnej Polska – Ukraina.
Obie uczniowskie drużyny ubrane w narodowe barwy, z flagami biało – czerwoną i niebiesko – żółtą, przy odśpiewanych hymnach, były gotowe do rozpoczęcia rywalizacji. Zanim to nastąpiło uczennice z Ukrainy z oddziału przygotowawczego zaśpiewały patriotyczny o zabarwieniu ludowym utwór, krzewiący naród ukraiński w tym trudnym dla niego czasie. Sam mecz, zakończył się zwycięstwem polskich uczniów. To chyba pierwszy przejaw „braku naszej gościnności”, wobec tego jak dużo już zrobiliśmy i wciąż robimy dla naszych koleżanek i kolegów z sąsiadującego z nami kraju. W przerwie meczu doszło do przeciągania liny. Naprzeciw siebie stanęli nauczyciele i pracownicy szkoły, by mierzyć się z uczniami.
Kto wygrał?
Wszyscy!
Konkurencja ta pokazała, że szkoła to dobro wspólne, a zatem jest miejscem dla każdego. Możemy i powinniśmy przyczyniać się do jej rozwoju, wspólnego poczucia bezpieczeństwa, szacunku i wzajemnych dobrych relacji. To ten cel, obok ducha sportowej rywalizacji przyświecał dorocznemu Świętu Sportu Szkolnego.